Javni poziv Poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2020. godinu – Komponenta II Program redovnih poticaja privredi

Javni poziv se odnosi isključivo na mikro, male i srednje subjekte male privrede koji se prema članu 4. stav (1) tačka a), b) i c) Zakona o poticanju male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16), a u zavisnosti od mjere na koju se prijavljuju.

Subjekti male privrede se definišu na slijedeći način:

a) mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka,

b) mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 19.500.00,00 konvertibilnih maraka i

c) srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 50 do 250 lica i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka

Poticaji se dodjeljuju kroz 5 mjera:

  1. Subvencioniranje troškova obuke novozaposlenih pri prvom zaposlenju  za poslove u proizvodnim djelatnostima,
  2. Subvencioniranje unapređenja poslovanja,
  3. Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite
  4. Razvoj ženskog  poduzetništva,
  5. Subvencioniranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići.

Poziv ostaje otvoren 60 dana, odnosno do 15.09.2020. godine u 15.30. sati.

PREUZIMANJE:
– Javni poziv Poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2020. godinu – komponenta II Program redovnih poticaja privredi
– Izjava o primljenoj državnoj pomoći male vrijednosti (DE MINIMIS)
– Aplikacioni obrazac MJERA 1
– Aplikacioni obrazac MJERA 2
– Aplikacioni obrazac MJERA 3
– Aplikacioni obrazac MJERA 4
– Aplikacioni obrazac MJERA 5