Obavještenje za građane općine Zavidovići o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta


Povodom usvajanja Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta dajemo sljedeće:

Obavještenje
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti između ostalih i odredbe člana 73. Zakona o građevinskom zemljištu FBIH („Službene novine FBiH“, broj: 67/05), donio je presudu broj: U-64/17 od 23.10.2018. godine kojom je utvrđeno da  naprijed navedena odredbe Zakona o građevinskom zemljištu nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Obzirom da je Odluka o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta donesena na osnovu odredbe člana 73.  Zakona o građevinskom zemljištu, a za koju odredbu je presudom Ustavnog suda utvrđeno da nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te se pristupilo donošenju Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.
Radi detaljnijeg pojašnjenja ista Odluka se primjenjuje shodno načelu EX NUNC („EX NUNK“) što je izraz kojim se označava da određeni pravni propis djeluje samo ubuduće, to jest od trenuntka njegova donošenja odnosno stupanja na pravnu snagu, a ne unatrag o čemu se u konkretnom slučaju radi.
Ista Odluka nema retroaktivno dejstvo i primjenjuje se od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH dakle od 23.11.2018. godine.
Dakle rješenja koja je donijela nadležna služba prema obveznicima ove vrste naknade do 23.11.2018. godine ostaju na snazi, a po istim se može vršiti i utuživanje onih obveznika koji nisu platili naknadu.