Poziv za proizvodnju paprike – zelenog feferona putem preduzeća Carl Kuehne d.o.o. Kozarska Dubica


Obavještavamo sve zainteresovane poljoprivrednike, udruženja poljoprivrednika i zadruge da preduzeće Carl Kuehne iz Kozarske Dubice organizuje prezentaciju proizvodnje paprike zelenog feferona na području općine Zavidovići.
Prezentacija će se održati u petak 01.02.2019. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama RAZ-a Zavidovići u ulici Radnička broj 13, (Omladinsko naselje)

Prezentaciju će voditi predstavnici preduzeća Carl Kuehne koji su zaduženi za proizvodnju i otkup paprike. Otkup je zagarantovan ugovorom, a isplata se vrši svakih sedam dana, odnosno po predatoj robi.
Preduzeće nudi svakom kooperantu sadni materijal, đubriva, zaštitna sredstva, sistem za navodnjavanje kap po kap, malč foliju, savjetodavne usluge, edukaciju i otkup.

U 2019. godini se očekuju povoljnije cijene sadnog materijala i repromaterijala uopšte, nego u ranijem periodu.
Zasnivanje proizvodnje se vrši na površinama od 1-2 dunuma kod jednog poljoprivrednika.
Mogući prinos po dunumu iznosi 5  tona paprike pod normalnim uslovima proizvodnje. Otkupna cijena je 0,90 KM/kg. Berba je svakih sedam dana i moguće je ostvariti do deset berbi u toku jedne godine.

Svi zainteresovani dolazak na prezentaciju trebaju prijaviti u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova kod višeg stručnog saradnika za poljoprivredu Ibre Hadžića,
kancelarija broj 316 ili na telefon broj: 032-878-314, 032-879-092;
odnosno na telefon RAZ-a Zavidovići broj: 032-878-404.