Javni pozivi Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona


Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona raspisuje javne pozive:


1. Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona,

2. Javni poziv za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)“ za 2021. godinu,

3. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija,

4. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata,

5. Javni poziv a prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kanton,

6. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture,

7. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata,

8. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija.

Navedene javne pozive i neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na službenoj web stranici Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona u rubrici Javni pozivi.