JAVNI POZIV PODUZETNICIMA/PODUZETNICAMA ZA DODJELU POTICAJA PRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2020. GODINU – KOMPONENTA I PROGRAM DJELIMIČNE SANACIJE I UBLAŽAVANJA ŠTETA U PRIVREDI UZROKOVANIH PANDEMIJOM CORONA VIRUSA – COVID 19


Program djelimične sanacije i ublažavanja šteta u privredi uzrokovanih pandemijom corona virusa – COVID 19 nastao je kao rezultat konsultacija sa predstavnicima  Privrednog savjeta Općine Zavidovići i Udruženja privrednika općine Zavidovići, uz uvažavanje budžetskih mogućnosti, kao i zakonskih i statutarnih nadležnosti naše Općine. U smislu najavljenih federalnih i kantonalnih mjera i poticaja o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ovaj Program predstavlja njihovu dopunu sa mjerama koje su u našoj nadležnosti.  

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti svi privredni subjekti, pravna i fizička lica, čiji je rad obustavljen naredbama Općinskog štaba civilne zaštite Zavidovići, a koji su se u okviru registrovane djelatnosti bavili ugostiteljstvom, trgovinom na malo (butici, prodaja odjeće i obuće), frizerskim i kozmetičkim uslugama, uslugama dječije igraonice, priređivanjem igara na sreću, pružanje sportsko-rekreativnih usluga (teretane, fitnes klubovi i sl.), a čije je sjedište na području općine Zavidovići.

Pravo na poticaj se ne odnosi na udruženja građana, sportske klubove, saveze i udruženja.

Poticaji se dodjeljuju kroz 4 mjere:

–     Subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići za period mart 2020. godine

–     Refundacija sredstava po osnovu prijave za razrez komunalne takse uplaćene do 

31.01.2020.godine u iznosu od 50 %

–     Refundacija sredstava po osnovu naknade za zauzimanje javnih površina za period martjuni 2020. godine u cjelokupnom iznosu

–           Refundacija sredstava po osnovu plaćanja komunalne naknade za period mart-juni 2020.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Zavidovići: www.zavidovici.ba i  Oglasnoj ploči Općine Zavidovići.

Obrasce zahtjeva za dodjelu poticaja te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti u Općini Zavidovići, Info pult, te na web stranici Općine Zavidovići, www.zavidovici.ba
Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom broju 032/ 206-749.
Zahtjev za dodjelu poticaja sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na pisarnicu Općine Zavidovići, lično ili poštom na adresu:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Komisija za ocjenu zahtjeva za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići – Mjera broj:
Ul. S.B. Bašagića br.1
72220 Zavidovići

Poziv za subvencioniranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići za mjesec mart 2020. godine ostaje otvoren do 31.05.2020. godine do 15:30 sati.
Poziv za refundaciju sredstava ostaje otvoren do 31.12.2020. godine do 15:30 sati.

PREUZIMANJE

Javni poziv poduzetnicima poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići 2020

Aplikacioni obrazac MJERA 6.1 subvencija

Aplikacioni obrazac MJERA 8 refundacija

IZJAVA O PRIMLjENOJ DRZAVNOJ POMOCI 2019