Općinu Zavidovići posjetila Federalna ministrica okoliša i turizma


Dana, 05.11.2019. godine na poziv Općinskog načelnika mr. sci. Hašima Mujanović Općinu Zavidovići posjetila je Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Sastanku ministrice Đapo sa Načelnikom Hašimom Mujanović prisustvovao je i Šemso Fehrić Šef poslovne jedinice d.d. „Elektroprivreda BiH“ u Zavidovićima.

Tema razgovora bili su turistički i privredni potencijali, kulturno-historijsko naslijeđe i prirodni resursi naše Općine.

Poseban naglasak u razgovoru stavljen je na potencijale rijeka Bosne, Krivaje i Gostovića, navodeći da je rijeka Krivaja poznata po međunarodnom raftingu.

Pored rijeka pomenute su i druge turistički zanimljive destinacije na području naše Općine kao što je Park prirode “Tajan” koji nudi raznolik sadržaj u svako godišnje doba, ljeti Kamenicu i Tajan, a zimi Ponijere, te izletište Kamenica gdje postoje mogućnosti za rekreativne aktivnosti kao što su: alpinizam, lov, kupanje u rijeci, ribolov, ribogojilište, te iznajmljivanja bungalova i vikendica.

Područje općine Zavidovići je bogato i nalazištima kamenih kugli, koje se nalaze na 11 različitih lokacija. Fenomen kamenih kugli je rijedak u svijetu a najveća koncentracija sa više od 20 kugli nalazi se u selu Grab udaljenom 2 km od Zavidovića, ističe Načelnik.

Ministrica Đapo izrazila je zadovoljstvo sastankom, posebno zbog iskazane spremnosti Općinskog načelnika Hašima Mujanović za podršku i unapređenje turističkog razvoja Općine.

Načelnik Hašim Mujanović upoznao je Ministricu o svim poduzetim aktivnostima na unapređenju turističke ponude i naveo šta sve planira da učini kako bi se unaprijedio turizam i kako bi turisti bili zadovoljni, zatim povećali prihodi od turizma, a istovremeno i zaštitila priroda, te se nada da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma  podržati projekte i inicijative vezane za unapređenje turizma u općini Zavidovići.