Javni poziv – Poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u Općini Zavidovići


Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na mikro, male i srednje subjekte male privrede koji se prema članu 4. stav (1) tačka a), b) i c) Zakona o poticanju male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16), a u zavisnosti od mjere na koju se prijavljuju.
Subjekti male privrede definišu se na slijedeći način:
a) mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka,
b) mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 19.500.00,00 konvertibilnih maraka i
c) srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 50 do 250 lica i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka.
Poticaji se dodjeljuju kroz 5 mjera:
1. Subvencioniranje troškova obuke novozaposlenih pri prvom zaposlenju  za poslove u proizvodnim djelatnostima
2. Subvencioniranje unapređenja poslovanja
3. Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite
4. Razvoj ženskog  poduzetništva
5. Subvencioniranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora na području općine Zavidovići

PREUZIMANJE:
Javni poziv poduzetnicimapoduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići
Izjava o primljenoj državnoj pomoći 2018. godine
Aplikacioni obrazac MJERA 1
Aplikacioni obrazac MJERA 2
Aplikacioni obrazac MJERA 3
Aplikacioni obrazac MJERA 4
Aplikacioni obrazac MJERA 5