Posjeta predstavnika TTI d.o.o. Zavidovići


Početkom februara 2018. godine općinu Zavidovići posjetio je  direktor kompanije TTI d.o.o. Zavidovići, gospodin Tjarco Jilesen sa saradnicima Mike G. Stins i Rifetom Bečićem. Na sastanku koji su tom prilikom održali sa Općinskim načelnikom Hašimom Mujanovićem razgovaralo se o poslovnom ambijentu na području općine Zavidovići, te planovima za osnaživanje proizvodnje kompanije TTI. Tom prilikom naglašena je potreba za ostvarivanjem čvršće saradnje investitora i lokalnih organa vlasti, a koja je i do sada bila na vrlo zavidnom nivou.

Predstavnici kompanije TTI Zavidovići prezentovali su svoje planove oko uspostavljanja line proizvodnje potrebne za osposobljavanje radnika, odnosno za njihovu edukaciju, obezbjeđivanjem potrebnih alata i mašina za praksu u školama, te provođenjem projekta istraživanja i razvoja.

Općinski načelnik iskazao je zadovoljstvo posjetom vlasnika i direktora kompanije i iskazao spremnost da sve raspoložive resurse općine stavi na raspolaganje ovoj i sličnim kompanijama koje su pokazale društvenu osjetljivost, te želju za daljnim napredovanjem.

Takođe je dogovoreno intenziviranje saradnje te povezivanje sa svim faktorima koji će doprinijeti prosperitetnijoj klimi kako ove tako i drugih kompanije u Zavidovićima.