Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine

Općinsko vijeće Zavidovići na  20. sjednici održanoj 05.04.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine. Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine,  te donijelo Zaključak kojim se navedeni … Nastavi čitati Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018.-2027. godine