Poništenje javnog oglasa i novi oglas o prodaji nekretnina

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 4/17, 7/17 i 8/17), Općinski načelnik objavljuje: Poništenje javnog oglasa o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 1235/1, k.č.1188/26 k.o. Zavidovići, k.č. 15/7, 15/31 i k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići Poništava se javni oglasa o … Nastavi čitati Poništenje javnog oglasa i novi oglas o prodaji nekretnina