Javna rasprava po Nacrtu Elaborata za zaštitu izvirišta “Izron-Suha” i Nacrtu Elaborata za zaštitu izvorišta”Tajašnica”

Odredbom člana 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorište voda za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije Bosne i Hercegvine“ broj:88/12) propisano je da općinski organ uprave nadležan za vode, na čijem području se nalazi izvorište, dužan je između ostalog da na osnovu nacrta Elaborata zaštite … Nastavi čitati Javna rasprava po Nacrtu Elaborata za zaštitu izvirišta “Izron-Suha” i Nacrtu Elaborata za zaštitu izvorišta”Tajašnica”