Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na 21. sjednici održanoj dana 30.04.2018. godine, razmatralo je: – Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići, – Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“  Zavidovići, – Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, – Nacrt … Nastavi čitati Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići