Javna rasprava po Nacrtu odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na 8. sjednici održanoj 24. i 25.05.2017.godine, razmatralo je Nacrt odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići. Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu. Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu … Nastavi čitati Javna rasprava po Nacrtu odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići