JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Općinsko vijeće Zavidovići na  25. sjednici održanoj 27.09.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići. Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o izmjenama  i  dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići,  te donijelo zaključak kojim se navedeni akt upućuje … Nastavi čitati JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE ZAVIDOVIĆI