Javna rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godine i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 26. sjednici održanoj 30.10.2018.godine, razmatralo je i usvojilo: –  Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu, –  Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu. Nacrti navedenih dokumenata dostavljeni su na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Služba za upravu ekonomskih poslova … Nastavi čitati Javna rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2018.godine i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu