Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 27. sjednici održanoj 06.12.2018. godine, razmatralo je i usvojilo: –  Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu, –  Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu. Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 13.12.2018.godine (ČETVRTAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići. … Nastavi čitati Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu