Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Zavidovići

Obavještavaju se namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da općinski organ državne službe Općine Zavidovići vrši popunu upražnjenog radnog mjesta putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe, u skladu sa odredbama člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine … Nastavi čitati Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Zavidovići