Javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području Grada Zavidovići za 2023. godinu

POGRAM REDOVNIH POTICAJA PRIVREDI

Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na mikro, male i srednje subjekte male privrede
prema članu 4. stav (1) tačka a), b) i c) Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 i 7/20), a u zavisnosti od mjere na koju se
prijavljuju.
Subjekti male privrede se definišu na slijedeći način:

a) mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje
devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni bilans stanja manji od
3.900.000,00 konvertibilnih maraka,
b) mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od
10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od
19.500.00,00 konvertibilnih maraka i
c) srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje
od 50 do 250 lica i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih
maraka i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka
Poticaji se dodjeljuju kroz 5 mjera:
1. Subvencioniranje unapređenja poslovanja,
2. Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite,
3. Razvoj poduzetništva žena,
4. Subvencioniranje troškova kupovine stalnih sredstava (vozila za vlastite
potrebe za registrovanu djelatnost, teretna vozila i radne mašine),
5. Subvencioniranje troškova obuke novozaposlenih pri prvom zaposlenju za
poslove u proizvodnim djelatnostima.

Mikro i mali subjekti male privrede imaju pravo prijave za svaku poticajnu mjeru,
dok srednji subjekti male privrede imaju pravo prijave za poticajne mjere 1. i 2.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Prijava se podnosi na propisanom aplikacionom obrascu za svaku mjeru posebno, sa
navedenom pratećom dokumentacijom.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranicama Grada Zavidovići: www.zavidovici.ba
www.zavidovici.ba/centarzainvestitore/ i Oglasnoj ploči Grada Zavidovići.
Obrasce zahtjeva za dodjelu poticaja, te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti na info
šalteru Grada Zavidovići ili u Službi za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastruktutu i
međunarodnu saradnju, te na web stranicama Grada Zavidovići, www.zavidovici i
www.zavidovici.ba/centarzainvestitore/. Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom
broju: 032/ 206-749 i 032/206-753.
Zahtjev za dodjelu poticaja sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na pisarnicu Grada
Zavidovići, lično ili poštom na adresu:
GRAD ZAVIDOVIĆI
Komisija za ocjenu zahtjeva za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovići –
Mjera broj: ___
ul. Mehmed paše Sokolovića br.9
72220 Zavidovići

Poziv ostaje otvoren 30 dana, odnosno do 31.07.2023. godine u 15.30.

PREUZIMANJE

-Javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području Grada Zavidovići za 2023. godinu 

-Aplikacioni obrazac MJERA 1

-Aplikacioni obrazac MJERA 2

-Aplikacioni obrazac MJERA 3

-Aplikacioni obrazac MJERA 4

-Aplikacioni obrazac MJERA 5

-Izjava o primljenim de-minimis pomoćima

Primjer Izjave de-minimis