Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu


Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala i nemetala, − Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i

− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,

te da zapošljavaju najmanje deset (10) zaposlenika.

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva po Programu za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine.

Detalji vezani za podnošenje zahtjeva i Javni poziv su objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba

PREUZIMANJE

Tekst javnog poziva