Javni poziv poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2021. godinu program redovnih poticaja privredi


 Javni poziv se odnosi isključivo na mikro, male i srednje subjekte male privrede koji se prema članu 4. stav (1) tačka a), b) i c) Zakona o poticanju male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16), a u zavisnosti od mjere na koju se prijavljuju.

Subjekti male privrede se definišu na slijedeći način:

a) mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i / ili čiji je ukupni bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka,

 b) mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i / ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 19.500.00,00 konvertibilnih maraka i

c) srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 50 do 250 lica i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka.

Obrasce zahtjeva za dodjelu poticaja te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti na info šalteru Općine Zavidovići ili u Službi za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, te na web stranicama Općine Zavidovići, www.zavidovici i www.zavidovici.ba/centarzainvestitore/.

Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom broju 032/ 206-749.

Zahtjev za dodjelu poticaja sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na pisarnicu Općine Zavidovići, lično ili poštom na adresu:

OPĆINA ZAVIDOVIĆI
Komisija za ocjenu zahtjeva za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići
 – Mjera broj: ___
Ul. S.B. Bašagića br.1
 72220 Zavidovići

Poziv ostaje otvoren 45 dana, odnosno do 26.07.2021. godine u 15.30 h.

PREUZIMANJE:
Javni poziv poduzetnicima / poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području općine Zavidovići za 2021. godinu program redovnih poticaja privredi
Izjava o primljenoj državnoj pomoćo male vrijednosti (de minimis)
– Aplikacioni obrazac MJERA 1
Aplikacioni obrazac MJERA 2
Aplikacioni obrazac MJERA 3
Aplikacioni obrazac MJERA 4