Oglas o prodaji nekretnina

  O G L A S         o prodaji nekretnina  označenih sa k.č. 15/7, 15/31 i k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići, Objavljuje se oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa: 15/32 zv. «Bare» površine 4812 m2, upisana u P.L. 1097 k.o. Mustajbašići, odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak … Nastavi čitati Oglas o prodaji nekretnina