Oglas o prodaji nekretnina u k. o. Potkleče i k. o. Mustajbašići

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BIH , kantona, općina i gradova (“Sl. Novine Federacije BIH“,  broj: 17/14), člana 5. stav 2. Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 9/18), objavljuje se OGLAS      o … Nastavi čitati Oglas o prodaji nekretnina u k. o. Potkleče i k. o. Mustajbašići