Oglas o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 1262/2 i k.č. 1702/4 k.o. Zavidovići

Objavljuje se Oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa: k.č. 1262/2 zv. “Đurića gaj” površine 268 m2, upisana u P.L. 232 k.o. Zavidovići, odnosno upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 473 k.o. Zavidovići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1. k.č. 1702/4 zv. “Potok” pov. 306 m2, upisana u P.L. 232 … Nastavi čitati Oglas o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 1262/2 i k.č. 1702/4 k.o. Zavidovići