Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Zavidovići

Javni oglas “Dom zdravlja” Zavidovići prima u radni odnos 2 izvršioca na radno mjesto medicinski tehničar. PREUZIMANJE: Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Zavidovići