Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Zavidovići

Javna ustanova “Dom zdravlja” Zavidovići prima u radni odnos radnike na radno mjesto – doktor medicine – 2 izvršioca. PREUZIMANJE:Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Zavidovići