Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

Općina Zavidovići je u skladu sa Odlukom Općinskog načelnika o utvrđivanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići, broj: 02-04-33/22-AP-2 od 05.01.2022. godine, pripremila Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići . Oglas  će biti objavljen u “Službenim … Nastavi čitati Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići