Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići

Objavljuje se javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići. Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 12.03.2021. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“. PREUZIMANJE:Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići