Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Zavidovići

Objavljuje se javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići. Člana Općinske izborne komisije Zavidovići imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobijanja saglasnosti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Prijavu sa potrebnom … Nastavi čitati Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Zavidovići