JAVNI OGLAS za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente -Alen Mehmedović” za akademsku 2019/2020.godinu

Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići da je Oglas za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2019. / 2020. godinu otvoren dana 21.08.2020 godine.Pravo prijave na Oglas imaju redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja općine Zavidovići koji studiraju … Nastavi čitati JAVNI OGLAS za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente -Alen Mehmedović” za akademsku 2019/2020.godinu