Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Javna rasprava održat će se 25.12.2018. godine (UTORAK) u 14:00 sati u Zavidovićima, ulica „Safvet bega Bašagića“ broj 9, 1. sprat zgrade Općine Zavidovići, Velika sala za sastanke. Poziv za javnu raspravu Nacrt odluke o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama