Održana javna rasprava po Nacrtu odluke o proglašenju Grada Zavidovići

Danas 27.11.2018. godine u 11:00 sati održana je javna rasprava po predmetnom nacrtu. Sekretar općinskog organa državne službe, Nermin Čahtarević u uvodnom izlaganju je sumirao Nacrt odluke o proglašenju Grada.  Zakon o principima lokalne samouprave je propisao da lokalna zajednica koja ima preko 30 hiljada stanovnika i u čijem  urbanom dijelu živi najmanje 10 hiljada … Nastavi čitati Održana javna rasprava po Nacrtu odluke o proglašenju Grada Zavidovići