Javna rasprava po Nacrtu Odluke o načinu i kriterijima za uspostavu Registra budžetskih korisnika Općine Zavidovići

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o načinu i kriterijima za uspostavu Registra budžetskih korisnika Općine Zavidovići održat će se 22.11.2019. godine (PETAK) u 11:00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići. PREUZIMANJE: Nacrt Odluke o načinu i kriterijima za uspostavu Registra budžetskih korisnika Općine Zavidovići