Javna rasprava po Nacrtu Odluke o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

Javna rasprava održat će se 23.05.2019. godine (ČETVRTAK) u 14:00 sati u Zavidovićima, ulica „Safvet-bega Bašagića“, broj 9, 1. sprat zgrade Općine Zavidovići, u Velikoj sali za sastanke. PREUZIMANJE: Poziv na javnu raspravu