Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 40. sjednici održanoj 04.12.2019. godine, razmatralo je i usvojilo: –  Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu, –  Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu. Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 12.12.2019. godine (ČETVRTAK) u 11:00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići. Svoje … Nastavi čitati Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu