Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Jedinstvenom organu uprave općine Breza

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/05), a u skladu sa članom 25. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Breza broj:01/2-05-886/13, od 06.05.2013.  godine, Općinski načelnik Breza, objavljuje: interni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Jedinstvenom … Nastavi čitati Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Jedinstvenom organu uprave općine Breza