SASTANAK U AMBASADI REPUBLIKE TURSKE U BOSNI I HERCEGOVINI

turska ambasada1

U okviru aktivnosti Općinskog načelnika Hašima Mujanovića na održavanju i u unapređenju odnosa Općine Zavidovići i turskih općina sa kojima su uspostavljeni bratski i partnerski odnosi, održan je sastanak u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu. Sastanak je održan na poziv Ambasadora njegove ekselencije gospodin Haldun Koç, na kojem su prisustvovali predstavnici općine Yunusemre sa kojima općina Zavidovići ima uspostavljene bratske odnose i predsjednik Udruženja Bošnjaka iz Izmira Hamza Yavuz koji daje nesebičan doprinos na jačanju veza Bašnjaka iz Bosne i Hercegovne i Turske.

Ambasador njegova ekselencija gospodin Haldun Koç je naglasio da prati i da su mu poznate aktivnosti Općine Zavidovići na saradnji sa općinama iz Turske, te ga raduje ostvarivanje ove saradnje.

Načelnik Hašim Mujanović je upoznao Ambasadora o saradnji Općine Zavidovići i Općine Yunusemre na izgradnji kompleksa „Park demokratije 15. juli“ u Zavidovćima, i realiazaciji projekta rekonstrukcije sportske dvorane JU Osnovne škole Kovači u Zavidovićima u kojem učestvuju Općina Zavidovići, Općina Nilüfer i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Ambasador njegova ekselencija gospodin Haldun Koçje pohvalio je saradnju na realizaciji ovih projekta, te pozvao načelnika Hašima Muanovića da dostavi informacije o potencijalima za ulaganje i investiranje na području općine Zavidovići, kako bi Ambasada zainteresovane investitore iz Turske informisala o ovim potencijalima.turska ambasada

Podjelite ovu vijest: