SASTANAK NAČELNIKA SA PREDSTAVNICIMA KOTEKS D.O.O. TEŠANJ

Koteks 1

U našoj općini mnogo se govori o tešanjskom privrednom društvu Koteks d.o.o. otkako je 14.04. ove godine objavljen njihov oglas kojim potražuju 100 radnika (šteper/šivač kože i tekstila i krojač kože i tekstila) za rad na području Zavidovića. Prvobitni cilj ovog društva bio je pokretanje proizvodnje u našoj općini u mjesecu junu, međutim, do toga nije došlo zbog poteškoća sa osposobljavanjem prostora za rad.

Iz tog razloga Općinski načelnik Hašim Mujanović pozvao je na sastanak 20.06.2017. godine predstavnike Koteks d.o.o. Tešanj (Haris Sejdić – izvršni direktor). Najveći dio sastanka razgovaralo se o adaptaciji iznajmljenog prostora u kojem treba da se otpočne sa proizvodnjom. Naime, Koteks je kupio prostor u kojem se nalazio nekadašnji Krivajin pogon „Stoličara“. Prostor je u lošijem stanju od očekivanog, te je stoga neočekivano prolongirano vrijeme pokretanja proizvodnje.

Iz Koteksa su istakli da će se za početak držati te brojke od 100 radnika koju su naveli da potražuju u oglasu, ali da im je cilj da taj broj vremenom poraste. Naveli su i da su vrlo zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Općinom.

Načelnik je izrazio svoje zadovoljstvo prisustvom ovog privrednog društva na području naše općine, te naglasio da Općina Zavidovići želi i nastoji da osigura svojim građanima normalna primanja i uslove za rad, te da izbjegne iskorištavanje radnika sa kojim smo se u posljednje vrijeme često susretali. Takođe, načelnik je kazao da Koteks d.o.o. može računati na svaki potrebni vid podrške i pomoći koji Općina Zavidovići može da im pruži.

Koteks 2

Koteks 3

Podjelite ovu vijest: