Potpisani ugovori sa romskim porodicama korisnicima zgrada socijalnog stanovanja u općini Zavidovići

Roma Action Zavidovići 6

Delegacija Evropske unije za BiH i Hilswerk Austria International posjetila je Zavidoviće u povodu svečanog potpisivanja ugovora sa romskim porodicama korisnicima dvije zgrade socijalnog stanovanja. Naime, u okviru projekta „Roma Action (Akcija Roma) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”. 01.02.2018. godine u općini Zavidovići uručeni su ključevi stambenih objekata za 12 romskih porodica.

Radi se o projektu koji implementira Hilswerk Austria International, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V (ASB) i udruženjem Kali Sara – RIC, ali i općina Zavidovići, Zeničko-dobojski kanton, te resorno Federalno ministarstvo. Cilj ovog programa Evropske unije je pružiti podršku provedbi revidiranog akcionog plana 2013-2016. poboljšavanjem životnih uslova i socijalnim uključivanjem marginalizirane romske populacije uz učešće lokalnih vlasti na svim nivoima.

Roma Action Zavidovići 2

Roma Action Zavidovići 5

Roma Action Zavidovići 1

Roma Action Zavidovići 7

Roma Action Zavidovići 3

Podjelite ovu vijest: