Općinski načelnik i ministar Martić obišli most u naselju Stipin Han

IMG-83cd0dca8c9320f79a7889b144eda84b-V

Općinski načelnik Hašim Mujanović 29.01.2018. godine je sa Federalnim ministrom prostornog planiranja Josipom Martić obišao lokaciju izgradnje mosta za laki saobraćaj na rijeci Krivaji u naseljenom mjestu Stipin Han. Obilazak je motivisan njihovim nezadovoljstvom dinamike izvođenja radova.

Vrijednost radova na rekonstrukciji mosta je cca 120.000,00 KM što su finansirali većim dijelom Ministarstvo za prostorno planiranje Federacije Bosne i Hercegovine i dijelom Općina Zavidovići.

Saglasno je iskazano nezadovoljstvo tempom izgradnje obzirom na blagovremenost obezbjeđivanja sredstava potrebnih za izgradnju mosta. Nakon obilaska Općinski načelnik odmah je uputio poziv nadzornim organima da poduzmu mjere na što bržoj implementaciji projekta. U protivnom će doći do raskidanja ugovora sa izvođačem radova.

Podjelite ovu vijest: