Potpisan Ugovor o prenosu sredstava općini Zavidovići za izgradnju mosta na 7. kilometru - Sinanovići

handshake

Između Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, koju zastupa direktor Džavid Aličić, i Općine Zavidovići, koju zastupa Općinski načelnik Hašim Mujanović, 27.12.2017. godine zaključen je Ugovor o prenosu novčanih sredstava općini Zavidovići. Radi se o namjenskim sredstvima i općina Zavidovići se obavezuje da ih koristi u svrhu izgradnje mosta na rijeci Gostović na 7. kilometru - Sinanovići. 

Podjelite ovu vijest: