Posjeta delegacije privrednika iz turske pokrajine Kayseri

Kayseri

Juče su u dvodnevnu posjeti općini Zavidovići pristigli privrednici iz Republike Turske, koje predvodi Hilmi Özpaçacı, te Samir Vildić, direktor Bigmev-a BiH, fondacije osnovane s ciljem razvoja ekonomskih, kulturoloških i naučni odnosa između Bosne i Hercegovine  i Republike Turske. Hilmi dolazi iz  Kayseri, najrazvijenije pokrajine u Republici Turskoj.  

Predmet njihovog interesovanja je mogućnost realizacije, odnosno pokretanja projekata u oblasti poljoprivrede i to: proizvodnja i prerada mlijeka, proizvodnja i prerada mesa (konkretno mogućnost formiranja farmi i otvaranja mljekare) i eksploatacija voda.

Prilikom ove posjete obišli su područje naše općine, a početkom proljeća naredne godine očekuje se nova posjeta privredne delegacije iz turske pokrajine Kayseri kada bi trebalo doći do konkretnijih dogovora i zaključivanja određenih dokumenata. 

Juče su u dvodnevnu posjeti općini Zavidovići pristigli privrednici iz Republike Turske, koje predvodi Hilmi Özpaçacı, te Samir Vildić, direktor Bigmev-a BiH, fondacije osnovane s ciljem razvoja ekonomskih, kulturoloških i naučni odnosa između Bosne i Hercegovine  i Republike Turske. Hilmi dolazi iz pokrajine Kayseri koja je najrazvijenija pokrajina u Republici Turskoj.  

Predmet njihovog interesovanja je mogućnost realizacije, odnosno pokretanja projekata u oblasti poljoprivrede i to: proizvodnja i prerada mlijeka, proizvodnja i prerada mesa (dakle, mogućnost formiranja farmi i otvaranja mljekare) i eksploatacija voda.

Prilikom ove posjete obišli su područje naše općine, a početkom proljeća naredne godine očekuje se nova posjeta privredne delegacije iz pokrajine Kayseri kada bi trebalo doći do konkretnijih dogovora i zaključivanja određenih dokumenata. 

Podjelite ovu vijest: