SASTANAK POVODOM NOVONASTALOG STANJA U „KRIVAJA“ D.O.O. U STEČAJU I „KRIVAJA MOBEL“ D.O.O. U STEČAJU

krivaja-zavidovici

Na inicijativu Općinskog načelnika 23.11.2017. godine održan je sastanak na kome su prisustvovali: predstavnici „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju, predstavnici „Krivaja Mobel“ d.o.o. – u stečaju, stečajni upravnik „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju Hamdija Muratović, stečajni upravnik „Krivaja Mobel“ d.o.o. – u stečaju Vitomir Tošanović, njihov zakonski zastupnik Samir Karahasanović, načelnik PU Zavidovići Vedad Šečić i komandir Ferid Bešić.

Tema je bila sprječavanje incidentnih situacija nakon izricanja drugostepene presude Kantonalnog suda u Zenici.

Podjelite ovu vijest: