PREZENTACIJA RADA IOM-A U OPĆINI ZAVIDOVIĆI

IOM prez1

U Velikoj sali Općine Zavidovići 22.11.2017. godine održana je prezentacija projekta IOM-a (International Organization for Migrations) pod nazivom "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini". Prezentaciji su prisustvovali Općinski načelnik Hašim Mujanović, projekt menadžer Mirza Omerhodžić, lokalni koordinatori: Jasmin Mehić, Haris Husić i Diana Starčević, kao i građani Zavidovića koje su koordinatori intervjuisali na početku svog rada na projektu.

Nakon uvodnog obraćanja lokalnih koordinatora, projekt menadžer se osvrnuo na aktivnosti IOM-a, a Općinski načelnik je izrazio veliko zadovoljstvo i zahvalnost zbog uključivanja općine Zavidovići u ovaj projekat. 

Zatim se govorilo o dosadašnjem radu ove organizacije u našoj općini, te su izneseni rezultati anketa provedeni među građanima općine Zavidovići. Nakon toga uslijedila je rasprava i razmjena iskustava predstavnika drugih organizacija i učesnika u sličnim projektima.

Takođe dogovorene su naredne aktivnosti oko realizacije konkretnih projekata koji su odobreni i koji su prošli postupak evaluacije. Projekti koji će biti realizovani su: nabavka opreme za UG „Mala sirena“, nabavka obavezne literature sa osnovne i srednje škole + bonton i pomocija grada.

U narednom periodu očekuje se aplikacija za nove projekte za koje je iskazano interesovanje, a koji će doprinijeti zaživljavanju modela deradikalizacije mladih.

IOM prez 2

IOM prez

Podjelite ovu vijest: