SASTANAK READMISIONOG TIMA OPĆINE ZAVIDOVIĆI SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH I CRS-A

readmisioni tim

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koga je podržala Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini, i Catholic Relief Services (CRS) Bosne i Hercegovine, u julu ove godine započeli su projekat „Integrisani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ – faza 3. Readmisija je postupak vraćanja i prihvatanja osobe koja ne ispunjava uslove za boravak na teritoriji druge države. Naša zemlja je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i Mape puta za liberalizaciju viznog režima preuzela međunarodnu obavezu prihvata svojih državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Ovih dana imenovan je i Lokalni readmisioni tim općine Zavidovići koji je juče, 21.11.2017. godine, održao prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i CRS-a.

Na sastanku su iznesene opće informacije o implementaciji sporazuma o readmisiji i osobama koje se vraćaju po osnovu ovakvih sporazuma, te je bilo govora o ulozi lokalne zajednice u reintegraciji osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

readmisioni tim1

readmisioni tim2

Podjelite ovu vijest: