ODRŽANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (2)

New Doc 57 2

Dana 29.oktobra 2015.godine održana je 34. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatrano dvadeset tačaka dnevnog reda. Usvojen je zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća, a nakon provedene rasprave usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju Programa upravljanja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području općine Zavidovići. Usvojen je i prijedlog odluke o povjeravanju uređivanja i održavanja gradske tržnice JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, kojom se obavezuje JKP „Radnik“ da organizira rad tržnice u skladu sa važećim pozitivnim propisima. Ovom odlukom utvrđeno je da licima koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području općine Zavidovići i dokazano se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom isključivo svojih proizvoda prodavat će na označenim pogodnijim prodajnim mjestima i to bez naknade za korištenje pijace. JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići je dužno da za ova lica ostavi određeni broj stolova sa desne strane gledajući od ulaza sa ulice Alije Izetbegovića koji će ih koristiti besplatno.

Vijeće je prihvatilo Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju distributivne mreže druge faze vodosnadbijevanja MZ Rujnica. Na ovoj sjednici je usvojen i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ Kovači, podružnica Donji Kovači.

Podjelite ovu vijest: