Uspješno se privode kraju radovi putne infrastrukture u 2012. godine

Unatoč izostanku finansijske podrške od strane viših nivoa vlasti u vidu kapitalnih ulaganja za realizaciju projekata putne infrastrukture u 2012. godini, Općina Zavidovići uspješno privodi kraju još jednu građevinsku sezonu kada su u pitaju objekti ovog tipa. Pored ulaganja u nekoliko velikih projekata kao što je rekonstrukcija puteva „Zavidovići-Pašin Konak“, „Mustajbašići-Brašljevine“, „Pašin Konak-Mujkići“ i rekonstrukcija ulice „Ćumurana“, Općina Zavidovići ove godine iz vlastitih sredstava finansirala je i interventne radove na sanaciji nekoliko gradskih ulica. Tako su izvedeni radovi na sanaciji dijela ulice „Patriotske lige“ u dužini cca 150 metara, ulice „Srebrenička“ u dužini cca 90 metara i puta prema naselju „Dolovi“, kod priključka na regionalni put Zavidovići-Žepče, u dužini od cca 150 metara. Osim navedenog, izvršeni su i radovi na infrastrukturnom uređenju prostora između dva gradska semafora i jednog prilaznog platoa u ulici „Prvomajska“ kao i sezonski radovi na sanaciji udarnih rupa koje su se pojavile na gradskim ulicama.

20121004-1 put Dolovi Staro

Put prema naselju „Dolovi“ prije izvođenja radova.

Put prema naselju „Dolovi“ nakon izvođenja radova.

Ulica „Patriotske lige“ prije izvođenja radova.

Ulica „Patriotske lige“ u završnoj fazi izvođenja radova.

Prostor između semafora u toku izvođenja radova.

Prostor između semafora nakon izvedenih radova.

Rekonstruisana ulica „Srebrenička“.

Prilazni plato u ulici „Prvomajska“.

Podjelite ovu vijest: