Izvršena rekonstrukcija dijela ulice "Ćumurana"

Na osnovu ugovora o izvođenju radova zaključenog između preduzeća „GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj kao izvođača i Općine Zavidovići kao naručioca, nedavno su izvedeni radovi na rekonstrukciji dijela ulice Ćumurana na dionici gdje postoje riješeni imovinsko-pravni odnosi. Predmetna dionica proteže se u dužini 130 metara od kraja postojećeg asfalta prema centru grada. Širina kolovoza iznosi 6 metara, a radovi su obuhvatili i izgradnju trotoara širine 1,5 metara, izgradnju sistema odvodnje oborinskih voda kao i ostale prateće građevinske radove. Ukupna cijena predmeta ugovora iznosila je 37.240,27 KM, a garantni rok za izvedene radove je dvije godine.

20120924-1 Ulica Cumurana

Ulica "Ćumurana" prije izvođenja radova

Ulica "Ćumurana" nakon izvedenih radova

Podjelite ovu vijest: