Mala Sirena

Na području općine Zavidovići od nedavno egzistira jedno novo udruženje pod nazivom “Mala sirena”. Riječ je o udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Dana 21.06.2012. godine ovo udruženje organizovalo je humanitarni koncert na kome su između ostalih nastupili Hanka Paldum i Sanela Kalčo, a prikupljena sredstva od ulaznica čija cijena je iznosila 7 KM usmjerena su na račun ovog udruženja. Općinski načelnik finansirao je kupovinu 100 ulaznica koje su podijeljene članovima šest boračkih udruženja sa područj-a općine Zavidovići. Ta sredstva će, između ostalog, biti  utrošena i na opremanje prostorija za rad čiji je postupak dodjele na korištenje pokrenut od strane Općine. Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena” u svom daljem radu planira obezbijediti tim stručnjaka za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju (logoped, defektolog, fizijatar itd.), obezbijediti materijal za radionice sa djecom i volonterima, pružiti podršku roditeljima te uključiti djecu s poteškoćama u razvoju u svakodnevni život (izleti, takmičenja, zabave itd.)

Ukoliko želite pomoći Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena”, svoje uplate možete izvršiti na račun broj 134-030-00003475-64 koji je otvoren kod IKB DD Zenica.

20120623-1 Mala sirena

 

 

Podjelite ovu vijest: