Izvršena sanacija mosta na rijeci Krivaji u Breziku

Uslijed čestih plavljenja starog mosta na rijeci Krivaji u mjestu Brezik, koji je izgrađen 80-tih godina prošlog stoljeća, vremenom je došlo do teških oštećenja istog. Nakon velike poplave 2005. godine jedan od riječnih stubova nageo se i izašao iz vertikale čime je sigurnost života i imovine korisnika mosta bila dovedena u opasnost. Stoga je Općina Zavidovići kao investitor, prošle godine pristupila projektu sanacije mosta.

U skladu sa ugovornim odredbama, preduzeće TUPD „ERDI“ d.o.o. Zavidovići  izvršilo je radove na sanaciji mosta čija vrijednost je iznosila cca 200.000 KM.

Novi, sanirani most, namijenjen je za pješački saobraćaj i jednosmjerni saobraćaj vozila. Dužina mosta iznosi 46 metara, korisna širina je 6 metara od čega je 4 metra predviđeno za saobraćaj vozila, dok je po 1 metar s obje strane kolovoza predviđen za pješačke staze. Rasponska konstrukcija je čelična sa montažnim armiranobetonskim kolovoznim pločama, a nosivost je predviđena za pokretno opterećenje vozilom do 30 tona. Niveleta novog mosta podignuta je za cca 1 metar u odnosu na stari most radi rješavanja problema plavljenja uslijed učestalih porasta vodostaja rijeke Krivaje.

s-most Brezik 1

 

 

 

Podjelite ovu vijest: