Ureženje korita rijeke Bosne

Tokom protekle, 2011. godine, završeni su radovi na II fazi uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima – na desnoj obali, između „Mosta 318. brdske brigade“ i pješačkog mosta „Duga“. Radi se o nastavku realizacije projekta čija je I faza završena 2010. godine.

Uređenje korita rijeke Bosne izvedeno je izgradnjom konstruktivnih stabilizacionih pragova sa ispunom od prefabrikovanih betonskih prizmi. Na nivou kote desetogodišnjih voda izvedene su pješačke šetnice širine 2 metra koje su stepeništem povezane s planom predviđenim pješačkim komunikacijama i vodom, a uskoro se duž šetnica očekuje i postavljanje klupa te rasvjetnih lampi.

Odobrenjem za građenje koje je izdala Općina Zavidovići – Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, odnosno projektom IPSA Instituta Sarajevo koji je sastavni dio tog odobrenja za građenje, predviđeno je obostrano uređenje korita na potezu između dva cestovna mosta (Most 318. brdske brigade i Bosanski most), u dužini od cca 950 metara, duž cijele ulice dr. Pinkasa Bandta. Nastavak realizacije projekta u smislu izvođenja preostalih radova nizvodno od pješačkog mosta „Duga“ teći će u fazama, a tempo realizacije zavisit će od obezbjeđenja finansijskih sredstava sa viših nivoa vlasti, odnosno budućih finansijskih planova Agencije za vodno područje rijeke Save.

obalaBosne 2012-3

 

 

 

Podjelite ovu vijest: